Aracılığıyla paylaş


ValidationVisitor.ValidateComplexTypesIfChildValidationFails Özellik

Tanım

Alt öğelerinden herhangi biri için doğrulama başarısız olursa karmaşık tür doğrulamasının yapılıp yapılmayacağını gösterir. Varsayılan davranış false'tur.

public:
 property bool ValidateComplexTypesIfChildValidationFails { bool get(); void set(bool value); };
public bool ValidateComplexTypesIfChildValidationFails { get; set; }
member this.ValidateComplexTypesIfChildValidationFails : bool with get, set
Public Property ValidateComplexTypesIfChildValidationFails As Boolean

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır