Aracılığıyla paylaş


RelativeFileInfo.RelativePath Özellik

Tanım

Uygulama tabanına göre dosyanın yolunu alır.

public:
 property System::String ^ RelativePath { System::String ^ get(); };
public string RelativePath { get; }
member this.RelativePath : string
Public ReadOnly Property RelativePath As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır