Aracılığıyla paylaş


ChunkHelper.GetModelChunk(ChunkTree) Yöntem

Tanım

ModelChunk Belirtilen kullanılarak oluşturulan sayfanın model adını belirlemek için kullanılan değerini döndürürchunkTree

public:
 static Microsoft::AspNetCore::Mvc::Razor::ModelChunk ^ GetModelChunk(Microsoft::AspNetCore::Razor::Chunks::ChunkTree ^ chunkTree);
public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.ModelChunk GetModelChunk (Microsoft.AspNetCore.Razor.Chunks.ChunkTree chunkTree);
static member GetModelChunk : Microsoft.AspNetCore.Razor.Chunks.ChunkTree -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.ModelChunk
Public Shared Function GetModelChunk (chunkTree As ChunkTree) As ModelChunk

Parametreler

chunkTree
ChunkTree

içinde ChunkTree için taranacak ModelChunk.

Döndürülenler

Bulunursa en ChunkTree sonuncusuModelChunk, null aksi takdirde.

Şunlara uygulanır