Aracılığıyla paylaş


RazorPage<TModel>.Model Özellik

Tanım

Özelliğinin Model özelliğini ViewData alır.

public:
 property TModel Model { TModel get(); };
public TModel Model { get; }
member this.Model : 'Model
Public ReadOnly Property Model As TModel

Özellik Değeri

TModel

Şunlara uygulanır