Aracılığıyla paylaş


RazorPageFactoryResult.IsPrecompiled Özellik

Tanım

Görünümün önceden derlenip derlenmediğini belirleyen bir değer alır.

public:
 property bool IsPrecompiled { bool get(); };
public bool IsPrecompiled { get; }
member this.IsPrecompiled : bool
Public ReadOnly Property IsPrecompiled As Boolean

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır