Aracılığıyla paylaş


IHtmlHelper.Name(String) Yöntem

Tanım

Belirtilen expressioniçin tam HTML öğesi adını döndürür. Geçerli Model ve en üst düzey görünümün modeli arasındaki ilişkiyi yansıtmak için (boş değilse) kullanır HtmlFieldPrefix .

public:
 System::String ^ Name(System::String ^ expression);
public string Name (string expression);
abstract member Name : string -> string
Public Function Name (expression As String) As String

Parametreler

expression
String

geçerli modele göre ifade adı.

Döndürülenler

String Öğe adını içeren bir.

Şunlara uygulanır