Aracılığıyla paylaş


IHtmlHelper.PartialAsync(String, Object, ViewDataDictionary) Yöntem

Tanım

Belirtilen kısmi görünüm için HTML işaretlemesi döndürür.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^> ^ PartialAsync(System::String ^ partialViewName, System::Object ^ model, Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewFeatures::ViewDataDictionary ^ viewData);
public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent> PartialAsync (string partialViewName, object model, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary viewData);
abstract member PartialAsync : string * obj * Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.ViewDataDictionary -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent>
Public Function PartialAsync (partialViewName As String, model As Object, viewData As ViewDataDictionary) As Task(Of IHtmlContent)

Parametreler

partialViewName
String

HTML işaretlemesini oluşturmak için kullanılan kısmi görünümün adı. olmamalıdır null.

model
Object

Kısmi görünüme geçirebilmek için bir model.

viewData
ViewDataDictionary

Kısmi görünüme geçirmek için A ViewDataDictionary .

Döndürülenler

Task Tamamlandığında oluşturulan HTML'yi içeren yeni IHtmlContent bir örnek döndürür.

Şunlara uygulanır