Aracılığıyla paylaş


IHtmlHelper.ValidationSummary(Boolean, String, Object, String) Yöntem

Tanım

Nesnedeki ModelStateDictionary doğrulama iletilerinin sıralanmamış listesini (<ul> öğesi) döndürür.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^ ValidationSummary(bool excludePropertyErrors, System::String ^ message, System::Object ^ htmlAttributes, System::String ^ tag);
public Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent ValidationSummary (bool excludePropertyErrors, string message, object htmlAttributes, string tag);
abstract member ValidationSummary : bool * string * obj * string -> Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent
Public Function ValidationSummary (excludePropertyErrors As Boolean, message As String, htmlAttributes As Object, tag As String) As IHtmlContent

Parametreler

excludePropertyErrors
Boolean

ise trueyalnızca model düzeyi hataları görüntüler; aksi takdirde tüm hataları görüntüler.

message
String

Doğrulama özetiyle görüntülenecek ileti.

htmlAttributes
Object

Object En üstteki (<div>) öğenin HTML özniteliklerini içeren bir. Alternatif olarak, HTML özniteliklerini içeren bir IDictionary<TKey,TValue> örnek.

tag
String

Oluşturulan HTML'de sarmalama message etiketi. Varsayılan değeri şeklindedir ValidationSummaryMessageElement.

Döndürülenler

Öğeyi ve <ul öğesini sarmalayan tag bir <div> öğesi içeren yeniIHtmlContent>. Geçerli model geçerliyse ve istemci tarafı doğrulaması devre dışıysa boş IHtmlContent bir değer.

Şunlara uygulanır