Aracılığıyla paylaş


StatusCodeResult.StatusCode Özellik

Tanım

HTTP durum kodunu alır.

public:
 property int StatusCode { int get(); };
public int StatusCode { get; }
member this.StatusCode : int
Public ReadOnly Property StatusCode As Integer

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır