Aracılığıyla paylaş


AnchorTagHelper.Process(TagHelperContext, TagHelperOutput) Yöntem

Tanım

verilen context ve outputile zaman uyumlu olarak yürütürTagHelper.

public:
 override void Process(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperOutput ^ output);
public override void Process (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput output);
override this.Process : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> unit
Public Overrides Sub Process (context As TagHelperContext, output As TagHelperOutput)

Parametreler

context
TagHelperContext

Geçerli HTML etiketiyle ilişkili bilgileri içerir.

output
TagHelperOutput

HTML etiketi oluşturmak için kullanılan durum bilgisi olan bir HTML öğesi.

Özel durumlar

Öznitelik sağlanmışsa href ve Action, Controller, Fragment, Host, Protocolveya değilsenull veya Route kullanıcı tarafından sağlanan asp-route-* öznitelikler varsa oluşturulur. Ayrıca ve bir veya her ikisi ActionController de ve değilsenull oluşturulurRoute.

Açıklamalar

Kullanıcı bir href öznitelik sağlarsa hiçbir şey yapmaz.

Şunlara uygulanır