Aracılığıyla paylaş


TempDataDictionary.ICollection<KeyValuePair<String,Object>>.Add Yöntem

Tanım

 virtual void System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.Add(System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::Object ^> keyValuePair) = System::Collections::Generic::ICollection<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::Object ^>>::Add;
void ICollection<KeyValuePair<string,object>>.Add (System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,object> keyValuePair);
abstract member System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.Add : System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, obj> -> unit
override this.System.Collections.Generic.ICollection<System.Collections.Generic.KeyValuePair<System.String,System.Object>>.Add : System.Collections.Generic.KeyValuePair<string, obj> -> unit
Sub Add (keyValuePair As KeyValuePair(Of String, Object)) Implements ICollection(Of KeyValuePair(Of String, Object)).Add

Parametreler

keyValuePair
KeyValuePair<String,Object>

Uygulamalar

Şunlara uygulanır