Aracılığıyla paylaş


TemplateInfo.AddVisited(Object) Yöntem

Tanım

Bir değeri ziyaret edildi olarak işaretleyin.

public:
 bool AddVisited(System::Object ^ value);
public bool AddVisited (object value);
member this.AddVisited : obj -> bool
Public Function AddVisited (value As Object) As Boolean

Parametreler

value
Object

Ziyaret etmek için nesne.

Döndürülenler

Bu nesne yeni ziyaret edildiyse.

Şunlara uygulanır