Aracılığıyla paylaş


UseWebApiOverloadingAttribute Sınıf

Tanım

Bir denetleyicideki eylemlerin yalnızca isteğe bağlı olmayan tüm parametrelerin karşılanması durumunda seçilmesi gerektiğini gösterir. denetleyicisindeki OverloadActionConstraint tüm eylemlere uygular.

public ref class UseWebApiOverloadingAttribute : Attribute, Microsoft::AspNetCore::Mvc::WebApiCompatShim::IUseWebApiOverloading
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public class UseWebApiOverloadingAttribute : Attribute, Microsoft.AspNetCore.Mvc.WebApiCompatShim.IUseWebApiOverloading
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type UseWebApiOverloadingAttribute = class
    inherit Attribute
    interface IUseWebApiOverloading
Public Class UseWebApiOverloadingAttribute
Inherits Attribute
Implements IUseWebApiOverloading
Devralma
UseWebApiOverloadingAttribute
Öznitelikler
Uygulamalar

Oluşturucular

UseWebApiOverloadingAttribute()

Bir denetleyicideki eylemlerin yalnızca isteğe bağlı olmayan tüm parametrelerin karşılanması durumunda seçilmesi gerektiğini gösterir. denetleyicisindeki OverloadActionConstraint tüm eylemlere uygular.

Şunlara uygulanır