Aracılığıyla paylaş


IOpenApiDocumentTransformer.TransformAsync Yöntem

Tanım

Belirtilen OpenAPI belgesini dönüştürür.

public System.Threading.Tasks.Task TransformAsync (Microsoft.OpenApi.Models.OpenApiDocument document, Microsoft.AspNetCore.OpenApi.OpenApiDocumentTransformerContext context, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member TransformAsync : Microsoft.OpenApi.Models.OpenApiDocument * Microsoft.AspNetCore.OpenApi.OpenApiDocumentTransformerContext * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function TransformAsync (document As OpenApiDocument, context As OpenApiDocumentTransformerContext, cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametreler

document
OpenApiDocument

Değiştirebileceğiniz OpenApiDocument.

cancellationToken
CancellationToken

Kullanılacak iptal belirteci.

Döndürülenler

Zaman uyumsuz işlemi temsil eden görev nesnesi.

Şunlara uygulanır