Aracılığıyla paylaş


OutputCacheContext.AllowCacheLookup Özellik

Tanım

public bool AllowCacheLookup { get; set; }
member this.AllowCacheLookup : bool with get, set
Public Property AllowCacheLookup As Boolean

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır