Aracılığıyla paylaş


OutputCacheContext.ResponseTime Özellik

Tanım

public DateTimeOffset? ResponseTime { get; set; }
member this.ResponseTime : Nullable<DateTimeOffset> with get, set
Public Property ResponseTime As Nullable(Of DateTimeOffset)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır