Aracılığıyla paylaş


ParentChunk.Children Özellik

Tanım

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Razor::Chunks::Chunk ^> ^ Children { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Razor::Chunks::Chunk ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Razor::Chunks::Chunk ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Razor.Chunks.Chunk> Children { get; set; }
member this.Children : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Razor.Chunks.Chunk> with get, set
Public Property Children As IList(Of Chunk)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır