Aracılığıyla paylaş


CSharpTagHelperAttributeValueVisitor Oluşturucu

Tanım

CSharpTagHelperAttributeValueVisitor sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

public:
 CSharpTagHelperAttributeValueVisitor(Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CSharpCodeWriter ^ writer, Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CodeGeneratorContext ^ context, System::String ^ attributeTypeName);
public CSharpTagHelperAttributeValueVisitor (Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter writer, Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CodeGeneratorContext context, string attributeTypeName);
new Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.Visitors.CSharpTagHelperAttributeValueVisitor : Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter * Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CodeGeneratorContext * string -> Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.Visitors.CSharpTagHelperAttributeValueVisitor
Public Sub New (writer As CSharpCodeWriter, context As CodeGeneratorContext, attributeTypeName As String)

Parametreler

writer
CSharpCodeWriter

CSharpCodeWriter Kod yazmak için kullanılır.

context
CodeGeneratorContext

CodeGeneratorContext Geçerli kod oluşturma işlemi hakkında bilgi içeren bir örnek.

attributeTypeName
String

Değerinin yazıldığı CSharpTagHelperAttributeValueVisitor özelliğin Type tam adı.

Şunlara uygulanır