Aracılığıyla paylaş


EditorHints Sabit listesi

Tanım

Dikkat

This class is obsolete and will be removed in a future version.

Bu sınıf eski ve gelecekteki bir sürümde kaldırılacak.

Bu sabit listesi, üyeleri için bit düzeyinde karşılaştırmayı destekler.

public enum class EditorHints
[System.Flags]
public enum EditorHints
[System.Flags]
[System.Obsolete("This class is obsolete and will be removed in a future version.")]
public enum EditorHints
[<System.Flags>]
type EditorHints = 
[<System.Flags>]
[<System.Obsolete("This class is obsolete and will be removed in a future version.")>]
type EditorHints = 
Public Enum EditorHints
Devralma
EditorHints
Öznitelikler

Alanlar

None 0

Deyim tamamlama için varsayılan (İşaretle veya Kod) düzenleyici davranışı kullanılmalıdır. Düzenleyiciler, yayılma alanı farklı bir CompletionType ile etiketlenmiş olsa bile her zaman varsayılan davranışı kullanabilir.

VirtualPath 1

Düzenleyici destekliyorsa bu yayılma alanı için Sanal Yol tamamlamanın kullanılması gerektiğini gösterir. Düzenleyicilerin bu tamamlanma modunu desteklemesi gerekmez ve desteklemedikleri takdirde varsayılan (EditorHints.None) davranışı kullanır.

Şunlara uygulanır