Aracılığıyla paylaş


TagHelperBlock(TagHelperBlockBuilder) Oluşturucu

Tanım

Yeni bir örneğinin örneğini oluşturur TagHelperBlock.

public:
 TagHelperBlock(Microsoft::AspNetCore::Razor::Parser::TagHelpers::TagHelperBlockBuilder ^ source);
public TagHelperBlock (Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.TagHelpers.TagHelperBlockBuilder source);
new Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.TagHelpers.TagHelperBlock : Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.TagHelpers.TagHelperBlockBuilder -> Microsoft.AspNetCore.Razor.Parser.TagHelpers.TagHelperBlock
Public Sub New (source As TagHelperBlockBuilder)

Parametreler

source
TagHelperBlockBuilder

TagHelperBlockBuilder Geçerli TagHelperBlockbir oluşturmak için kullanılan .

Şunlara uygulanır