Aracılığıyla paylaş


XmlDocumentationProvider(String) Oluşturucu

Tanım

öğesinin yeni bir örneğini oluşturur XmlDocumentationProvider.

public:
 XmlDocumentationProvider(System::String ^ xmlFileLocation);
public XmlDocumentationProvider (string xmlFileLocation);
new Microsoft.AspNetCore.Razor.Runtime.TagHelpers.XmlDocumentationProvider : string -> Microsoft.AspNetCore.Razor.Runtime.TagHelpers.XmlDocumentationProvider
Public Sub New (xmlFileLocation As String)

Parametreler

xmlFileLocation
String

Okunacak XML belge dosyasının yolu.

Şunlara uygulanır