Aracılığıyla paylaş


TagHelperOutput.Reinitialize(String, TagMode) Yöntem

Tanım

TagHelperOutput öğesini temizler ve durumunu sağlanan değerlerle güncelleştirir.

public:
 void Reinitialize(System::String ^ tagName, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagMode tagMode);
public void Reinitialize (string tagName, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagMode tagMode);
member this.Reinitialize : string * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagMode -> unit
Public Sub Reinitialize (tagName As String, tagMode As TagMode)

Parametreler

tagName
String

Kullanılacak etiket adı.

tagMode
TagMode

TagMode Kullanılacak.

Şunlara uygulanır