Aracılığıyla paylaş


TokenizerView<TTokenizer,TSymbol,TSymbolType>.EndOfFile Özellik

Tanım

public:
 property bool EndOfFile { bool get(); };
public bool EndOfFile { get; }
member this.EndOfFile : bool
Public ReadOnly Property EndOfFile As Boolean

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır