Aracılığıyla paylaş


RoutePatternPart.IsParameter Özellik

Tanım

Bu bölüm bir yol parametresiyse döndürür true . Aksi takdirde false döndürür.

public:
 property bool IsParameter { bool get(); };
public bool IsParameter { get; }
member this.IsParameter : bool
Public ReadOnly Property IsParameter As Boolean

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır