Aracılığıyla paylaş


Microsoft.AspNetCore.Routing.Template Ad Alanı

kullanarak RouteTemplateyolları tanımlamak için kullanılan türleri içerir. RouteTemplate ve bu ad alanı içindeki türler eski bir API'dir. Önerilen alternatif ve içindeki diğer türlerdir RoutePatternRoutePattern.

Sınıflar

InlineConstraint

Bir yol parametresindeki satır içi kısıtlamanın ayrıştırılmış gösterimi.

RoutePrecedence

Yol şablonunun önceliğini hesaplar.

RouteTemplate

Bir yol için şablonu temsil eder.

TemplateBinder

Yol şablonunda parametre değerlerinin işlenmesini ve bağlanmasını destekler.

TemplateBinderFactory

Örnekleri oluşturmak TemplateBinder için kullanılan bir fabrika.

TemplateMatcher

Şablonları yönlendirmek ve parametre değerlerini ayıklamak için eşleşen yolları destekler.

TemplateParser

Yol şablonu dizelerini ayrıştırma yöntemleri sağlar.

TemplatePart

Rota şablonu kesiminin bir bölümünü temsil eder.

TemplateSegment

Yol şablonunun bir kesimini temsil eder.

TemplateValuesResult

Kısıtlamalar ve bağlantı oluşturma için giriş olarak kullanılan değerler.

Açıklamalar

Yönlendirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. ASP.NET Core'da yönlendirme.