Aracılığıyla paylaş


UrlPrefixCollection.CopyTo(UrlPrefix[], Int32) Yöntem

Tanım

öğesinin ICollection<T> öğelerini belirli Array bir dizinden başlayarak öğesine Arraykopyalar.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <Microsoft::AspNetCore::Server::HttpSys::UrlPrefix ^> ^ array, int arrayIndex);
public void CopyTo (Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys.UrlPrefix[] array, int arrayIndex);
abstract member CopyTo : Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys.UrlPrefix[] * int -> unit
override this.CopyTo : Microsoft.AspNetCore.Server.HttpSys.UrlPrefix[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As UrlPrefix(), arrayIndex As Integer)

Parametreler

array
UrlPrefix[]
arrayIndex
Int32

Uygulamalar

Şunlara uygulanır