Aracılığıyla paylaş


Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core Ad Alanı

Kestrel web sunucusunun davranışını özelleştirmek için kullanılan ve ListenOptions gibi KestrelServerOptions seçenek türleri sağlar.

Sınıflar

BadHttpRequestException

Hatalı biçimlendirilmiş http isteği alındığında bir özel durum oluştu.

Http2Limits

Yalnızca HTTP/2 bağlantıları için geçerli sınırlar.

Http3Limits

Sınırlar yalnızca HTTP/3 bağlantıları için geçerlidir.

KestrelServer

Kestrel sunucusu.

KestrelServerLimits

için KestrelServersınırlar.

KestrelServerOptions

Kestrel'e özgü özelliklerin programlı yapılandırmasını sağlar.

ListenOptions

Kestrel'in bağlanması veya açılması gereken zaten açık bir IPEndPointyuva için bir , Unix etki alanı yuva yolu, adlandırılmış kanal adı veya dosya tanımlayıcısını açıklar.

MinDataRate

Gelen bağlantılar için en düşük veri hızı.

ServerAddress

Kestrel web sunucusunun davranışını özelleştirmek için kullanılan ve ListenOptions gibi KestrelServerOptions seçenek türleri sağlar.

Numaralandırmalar

HttpProtocols

HTTP protokolü sürümleri

Açıklamalar

Kestrel'i yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kestrel seçenekleri.