Aracılığıyla paylaş


HttpsConnectionFilter.OnConnectionAsync(ConnectionFilterContext) Yöntem

Tanım

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ OnConnectionAsync(Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Filter::ConnectionFilterContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task OnConnectionAsync (Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Filter.ConnectionFilterContext context);
abstract member OnConnectionAsync : Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Filter.ConnectionFilterContext -> System.Threading.Tasks.Task
override this.OnConnectionAsync : Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Filter.ConnectionFilterContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function OnConnectionAsync (context As ConnectionFilterContext) As Task

Parametreler

Döndürülenler

Uygulamalar

Şunlara uygulanır