Aracılığıyla paylaş


KestrelServerLimits.MaxRequestLineSize Özellik

Tanım

HTTP istek satırı için izin verilen en büyük boyutu alır veya ayarlar.

public:
 property int MaxRequestLineSize { int get(); void set(int value); };
public int MaxRequestLineSize { get; set; }
member this.MaxRequestLineSize : int with get, set
Public Property MaxRequestLineSize As Integer

Özellik Değeri

Açıklamalar

Varsayılan değer 8.192 bayttır (8 KB).

Şunlara uygulanır