Aracılığıyla paylaş


IHubContext<THub> Arabirim

Tanım

Hub için bağlam soyutlaması.

generic <typename THub>
 where THub : Hubpublic interface class IHubContext
public interface IHubContext<THub> where THub : Hub
public interface IHubContext<out THub> where THub : Hub
type IHubContext<'Hub (requires 'Hub :> Hub)> = interface
Public Interface IHubContext(Of THub)
Public Interface IHubContext(Of Out THub)

Tür Parametreleri

THub

Özellikler

Clients

Hub'a bağlı istemcilerde yöntemleri çağırmak için kullanılabilecek bir IHubClients alır.

Groups

Adlandırılmış gruplara bağlantı eklemek ve kaldırmak için kullanılabilecek bir IGroupManager alır.

Şunlara uygulanır