Aracılığıyla paylaş


IHubContext Arabirim

Tanım

Hub için bağlam soyutlaması.

public interface IHubContext
type IHubContext = interface
Public Interface IHubContext

Özellikler

Clients

Hub'a bağlı istemcilerde yöntemleri çağırmak için kullanılabilecek bir IHubClients alır.

Groups

Adlandırılmış gruplara bağlantı eklemek ve kaldırmak için kullanılabilecek bir IGroupManager alır.

Şunlara uygulanır