LoggingEventSource.Keywords.JsonMessage Alan

Tanım

ILogger.Log() çağrıldığında 'MessageJson' olayını açar. Bağımsız Değişkenlerin JSON gösterimini verir.

public: System::Diagnostics::Tracing::EventKeywords JsonMessage = 8;
public const System.Diagnostics.Tracing.EventKeywords JsonMessage = 8;
val mutable JsonMessage : System.Diagnostics.Tracing.EventKeywords
Public Const JsonMessage As EventKeywords  = 8

Alan Değeri

Value = 8
EventKeywords

Şunlara uygulanır