Aracılığıyla paylaş


ContentRangeHeaderValue.Length Özellik

Tanım

Belgenin toplam boyutunu alır.

public:
 property Nullable<long> Length { Nullable<long> get(); };
public long? Length { get; }
member this.Length : Nullable<int64>
Public ReadOnly Property Length As Nullable(Of Long)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır