Aracılığıyla paylaş


HeaderNames.ProxyConnection Alan

Tanım

Proxy-Connection HTTP üst bilgi adını alır.

public static readonly string ProxyConnection;
 staticval mutable ProxyConnection : string
Public Shared ReadOnly ProxyConnection As String 

Alan Değeri

Şunlara uygulanır