Aracılığıyla paylaş


HeaderUtilities.EscapeAsQuotedString(StringSegment) Yöntem

Tanım

RFC belirtimi tarafından tanımlanan tırnak işareti dizesi olarak bir StringSegment kaçışı oluşturur.

public:
 static Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment EscapeAsQuotedString(Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment input);
public static Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment EscapeAsQuotedString (Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment input);
static member EscapeAsQuotedString : Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment -> Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment
Public Shared Function EscapeAsQuotedString (input As StringSegment) As StringSegment

Parametreler

input
StringSegment

Kaçış için giriş.

Döndürülenler

Tırnak içine alınmış dizenin kaçış sürümü.

Açıklamalar

Bu, her ters eğik çizgi ve tırnak işaretinden önce bir ters eğik çizgi ekler ve girişin çevresine tırnak işareti ekler. Bu yöntem bunları ekleyeceği için girişin çevresinde tırnak işaretleri olmadığını varsayar. Giriş, rfc7230 tarafından tanımlanan geçersiz kaçış karakterleri içeriyorsa oluşturur.

Şunlara uygulanır