Aracılığıyla paylaş


MediaTypeHeaderValue.Facets Özellik

Tanım

modellerinden MediaTypeHeaderValuebir IList<T> alın. Model, içindeki SubTypeWithoutSuffixStringSegments'in noktayla ayrılmış bir listesidir. Modellerle ilgili RFC belgelerine bakın.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment> ^ Facets { System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment> Facets { get; }
member this.Facets : seq<Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment>
Public ReadOnly Property Facets As IEnumerable(Of StringSegment)

Özellik Değeri

Örnekler

medya türü "application/vnd.example+json"için özelliği şu değeri verir: {"vnd", "example"}

Şunlara uygulanır