Aracılığıyla paylaş


Request.RemotePort Özellik

Tanım

public:
 property int RemotePort { int get(); };
public int RemotePort { get; }
member this.RemotePort : int
Public ReadOnly Property RemotePort As Integer

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır