Aracılığıyla paylaş


IProjectContext.PackageDependencies Özellik

Tanım

Projenin NuGet bağımlılıkları.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::VisualStudio::Web::CodeGeneration::Contracts::ProjectModel::DependencyDescription ^> ^ PackageDependencies { System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::VisualStudio::Web::CodeGeneration::Contracts::ProjectModel::DependencyDescription ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Contracts.ProjectModel.DependencyDescription> PackageDependencies { get; }
member this.PackageDependencies : seq<Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Contracts.ProjectModel.DependencyDescription>
Public ReadOnly Property PackageDependencies As IEnumerable(Of DependencyDescription)

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır