Aracılığıyla paylaş


Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration Ad Alanı

Sınıflar

ActionDescriptor
ActionInvoker
CodeGenCommand
CodeGeneratorActionsService
CodeGeneratorDescriptor
CodeGeneratorsLocator
CommonUtilities
CompilationResult
ConsoleLogger
DefaultCodeGeneratorAssemblyProvider
DefaultFileSystem

Gerçek dosya sytem kullanarak varsayılan uygulaması IFileSystem .

ExceptionExtensions
ExceptionUtilities
FilesLocator
FileSystemChangeTracker
ModelType
ModelTypesLocator
PackageInstaller
PackageMetadata
ParameterDescriptor
PlatformHelper
SimulationModeFileSystem

Kayıtların IFileSystem Uygulanması Diskte değişiklikleri kalıcı hale gelmeden fileSystem için istenen tüm değişiklikleri kaydeder.

TemplateFoldersUtilities

Arabirimler

ICodeGenerator

Bu sınıfın bir kod oluşturucu olduğunu belirten işaretçi arabirimi.

ICodeGeneratorActionsService
ICodeGeneratorAssemblyProvider
ICodeGeneratorLocator
IFilesLocator
IFileSystem

Yaygın dosya/disk yardımcı programları üzerinde soyutlama. Alternatif bir sahte uygulama sağlayarak birim testlerinde disk işlemlerinin sahtesini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

IFileSystemChangeTracker
ILogger
IModelTypesLocator
IPackageInstaller

Numaralandırmalar

LogMessageLevel