Aracılığıyla paylaş


IdentityGeneratorFile.Name Özellik

Tanım

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Özellik Değeri

Şunlara uygulanır