Attribute._Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr) Yöntem

Tanım

Bir arabirimin tür bilgilerini almak için kullanılabilecek bir nesnenin tür bilgilerini alır.

 virtual void System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo(System::UInt32 iTInfo, System::UInt32 lcid, IntPtr ppTInfo) = System::Runtime::InteropServices::_Attribute::GetTypeInfo;
void _Attribute.GetTypeInfo (uint iTInfo, uint lcid, IntPtr ppTInfo);
abstract member System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
override this.System.Runtime.InteropServices._Attribute.GetTypeInfo : uint32 * uint32 * nativeint -> unit
Sub GetTypeInfo (iTInfo As UInteger, lcid As UInteger, ppTInfo As IntPtr) Implements _Attribute.GetTypeInfo

Parametreler

iTInfo
UInt32

Döndürülecek tür bilgisi.

lcid
UInt32

Tür bilgilerinin yerel ayar tanımlayıcısı.

ppTInfo
IntPtr

nativeint

İstenen tür bilgisi nesnesine yönelik bir işaretçi alır.

Uygulamalar

Özel durumlar

COM IDispatch arabirimi kullanılarak geç bağlanan erişim desteklenmez.

Açıklamalar

Bu yöntem, yönetilmeyen koddan yönetilen sınıflara erişim içindir ve yönetilen koddan çağrılmamalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. IDispatch::GetTypeInfo.

Şunlara uygulanır