Aracılığıyla paylaş


Hashtable.Count Özellik

Tanım

içinde yer alan Hashtableanahtar/değer çiftlerinin sayısını alır.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Özellik Değeri

içinde yer alan anahtar/değer çiftlerinin Hashtablesayısı.

Uygulamalar

Açıklamalar

Bu özelliğin değerini almak bir O(1) işlemdir.

Şunlara uygulanır