Aracılığıyla paylaş


BrowsableAttribute.GetHashCode Yöntem

Tanım

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Döndürülenler

32-bit imzalı tamsayı karma kodu.

Şunlara uygulanır