Component.Container Özellik

Tanım

öğesini IContainer içeren öğesini Componentalır.

public:
 property System::ComponentModel::IContainer ^ Container { System::ComponentModel::IContainer ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.ComponentModel.IContainer? Container { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.ComponentModel.IContainer Container { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Container : System.ComponentModel.IContainer
Public ReadOnly Property Container As IContainer

Özellik Değeri

varsa veya null içinde kapsüllenmediyse IContainerComponent öğesini içeren Component.IContainer

Öznitelikler

Açıklamalar

Kapsayıcıdaki bileşenler, kapsayıcı içindeki bileşenlerin sırasını da tanımlayan ilk gelen ilk çıkar listesinde izlenir. Eklenen son bileşen, listedeki son bileşendir.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.