Component.Disposed Olay

Tanım

Bileşen yöntemine Dispose() yapılan bir çağrı tarafından atıldığında gerçekleşir.

public:
 virtual event EventHandler ^ Disposed;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler? Disposed;
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public event EventHandler Disposed;
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Disposed : EventHandler 
Public Custom Event Disposed As EventHandler 

Olay Türü

Uygulamalar

Öznitelikler

Açıklamalar

Bir Disposed temsilci oluşturduğunuzda, olayı işleyen yöntemi tanımlarsınız. Olayı olay işleyicinizle ilişkilendirmek için olaya temsilcinin bir örneğini ekleyin. Olay her gerçekleştiğinde, olay işleyici (siz temsilciyi kaldırmadığınız sürece) çağrılır. Olay işleyici temsilcileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Olayları İşleme ve Oluşturma.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.