Component.Events Özellik

Tanım

Bu Componentöğesine eklenen olay işleyicilerinin listesini alır.

protected:
 property System::ComponentModel::EventHandlerList ^ Events { System::ComponentModel::EventHandlerList ^ get(); };
protected System.ComponentModel.EventHandlerList Events { get; }
member this.Events : System.ComponentModel.EventHandlerList
Protected ReadOnly Property Events As EventHandlerList

Özellik Değeri

EventHandlerList Bu bileşen için temsilciler sağlayan bir.

Açıklamalar

Olayları işleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Olayları İşleme ve Oluşturma.

Şunlara uygulanır

Ayrıca bkz.