EntityChangedParams.TargetEntitySet Özellik

Tanım

Hedef varlık nesnesinin ait olduğu varlık kümesi.

public:
 property System::String ^ TargetEntitySet { System::String ^ get(); };
public string TargetEntitySet { get; }
member this.TargetEntitySet : string
Public ReadOnly Property TargetEntitySet As String

Özellik Değeri

String

Varlık kümesi adı.

Şunlara uygulanır