Color.Ivory Özellik

Tanım

ARGB değeri #FFFFFFF0 olan sistem tanımlı bir renk alır.

public:
 static property System::Drawing::Color Ivory { System::Drawing::Color get(); };
public static System.Drawing.Color Ivory { get; }
member this.Ivory : System.Drawing.Color
Public Shared ReadOnly Property Ivory As Color

Özellik Değeri

Color

Color Sistem tanımlı bir rengi temsil eden.

Şunlara uygulanır