RequestSecurityToken.ValidateTarget Özellik

Tanım

WS-Trust doğrulama isteğinde doğrulanacak belirteci alır veya ayarlar.

public:
 property System::IdentityModel::Tokens::SecurityTokenElement ^ ValidateTarget { System::IdentityModel::Tokens::SecurityTokenElement ^ get(); void set(System::IdentityModel::Tokens::SecurityTokenElement ^ value); };
public System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenElement ValidateTarget { get; set; }
member this.ValidateTarget : System.IdentityModel.Tokens.SecurityTokenElement with get, set
Public Property ValidateTarget As SecurityTokenElement

Özellik Değeri

SecurityTokenElement

SecurityTokenElement Doğrulanacak belirteci içeren.

Açıklamalar

wst:ValidateTarget öğesinin içeriğini temsil eder. Bu öğe, WS-Trust doğrulama isteğinde doğrulanacak belirteç hakkındaki bilgileri taşır.

Şunlara uygulanır