IArgumentProvider.ArgumentCount Özellik

Tanım

İfade ağacı düğümüne yönelik bağımsız değişkenlerin sayısını döndürür. Bu API yalnızca iç kullanıma yöneliktir.

public:
 property int ArgumentCount { int get(); };
public int ArgumentCount { get; }
member this.ArgumentCount : int
Public ReadOnly Property ArgumentCount As Integer

Özellik Değeri

İfade ağacı düğümündeki bağımsız değişkenlerin sayısı olarak Int32.

Açıklamalar

Bu API'i kullanmamalısınız. Yalnızca derleme yeniden düzenlemesi nedeniyle geneldir ve performans iyileştirmeleri için dahili olarak kullanılır.

Şunlara uygulanır